Hiện nay 3 tầng hương cung cấp dịch vụ giao hàng theo các hình thức sau:

  • Shipper của cửa hàng: giao giờ hành chính trong 1-3 ngày làm việc
  • Grab: khách hàng cần gấp vui lòng liên hệ để được book grab và giao nhanh hoặc giao trong 4h
  • Ship tỉnh: thông qua bưu điện với mã vận đơn có thể theo dõi được

Mọi thông tin khác vui lòng liên hê thông tin sau